Stiftelsen Linggården

Stiftelsen Linggården tillkom 1937 med syfte att ”omhänderta vården av Per Henrik Lings födelsehem i Södra Ljunga och i samband därmed verka för bevarandet av Lings minne i hans hembygd.” I samband med 100-års minnet av Lings födelse 1876 restes minnesmonumentet på kullen vid Lingvallen nära prästgården och 1948 tillkom bysten i brons som visar Lings skarpa anletsdrag. På bysten står texten ” H Ling 1776-1839. Den vittfrejdade Ljungasonen.”

 

Kontakt

STF Vandrarhem Södra Ljunga Lingvägen 26 341 91 Ljungby

Tel: 0372 - 160 11

E-post: vandrarhem@sodraljunga.se

Stiftelsen Linggården Mjäryd 341 91 Ljungby
Tel: 0372 - 160 11 E-post: ling@sodraljunga.se