0372 - 160 11 info@sodraljunga.se

Per Henrik Ling (1776-1839)

Den svenska gymnastikens fader

Av sin samtid kallades han ”asabarden och kämpen”. Kroppsliga idrotter och diktning hörde ihop i början av 1800-talet. Idrotterna syftade till att ingjuta ny kraft hos ”de gamle göters förvekligade ättlingar”. Denna romantiska inställning till den fornnordiska gudasagan ledde till att tidens ledande författare skapade Götiska förbundet. Ling var medlem av detta i fyra år från 1813.

Intresset för gymnastik och idrott var för Ling idén om att skapa en sund själ i en sund kropp.

 

Uppväxt och skolgång

Per Henrik Ling föddes den 15 november 1776 i Södra Ljunga församling sydost om Ljungby. Fadern, som var kyrkoherde, dog när Per Henrik, som var yngst av sex syskon, bara var fyra år. Modern gifte om sig med den nye kyrkoherden som seden var. Hon dog i lungsot när Per Henrik var 13 år. Styvfadern skickade honom tidigt till skolan i Växjö – inrymd i Karolinerhuset där Linné gått i skolan ca 60 år tidigare.

På grund av ”dåligt uppförande” under gymnasietiden fick Ling lämna skolan. Av rädsla för styvfadern irrade han omkring i Sverige och kom bl.a. till Uppsala och Stockholm. Han fick klara sig på egen hand och försörjde sig med privatlektioner och översättningar. 1793 blev han student i Lund. Det sägs att Ling hade ”rika själsgåvor, obrytlig vilja och tidig lust att själv röja sig nya vägar”.

 

Kontakt

STF Vandrarhem Södra Ljunga

Lingvägen 26
341 91 Ljungby
tel. 0372 16011
info@sodraljunga.se

Stiftelsen Linggården

co/ Karlsson
Mjäryd
31491 Ljungby
tel. 072-5017880